ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320073
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020014
รหัส Obec 6 หลัก :
  320073
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศรีเมืองชุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  srimueangchom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านใหม่พัฒนา
ตำบล :
  ลอ
อำเภอ :
  จุน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56150
โทรศัพท์ :
  0-5444-7283
โทรสาร :
  0-5444-7283
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี 2516
อีเมล์ :
  py2chun117@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนจุน 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เวียงลอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 06:54:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม


นางสุรางค์ ตันกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน