ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องแมด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320076
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020005
รหัส Obec 6 หลัก :
  320076
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร่องแมด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Rongmaed
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านร่องแมด
ตำบล :
  ทุ่งรวงทอง
อำเภอ :
  จุน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56150
โทรศัพท์ :
  0-5444-7203
โทรสาร :
  054447203
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/05/2493
อีเมล์ :
  py2chun120@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 11:16:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร่องแมด


นายณัฐพงษ์ ชุมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องแมด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน