ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320077
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020006
รหัส Obec 6 หลัก :
  320077
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Sanluang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านสันหลวง
ตำบล :
  ทุ่งรวงทอง
อำเภอ :
  จุน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56150
โทรศัพท์ :
  0871862454
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2492
อีเมล์ :
  py2chun121@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17.0 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กันยายน 2563 เวลา 15:36:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันหลวง


นายอดุลย์ วรรณคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน