ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320078
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020007
รหัส Obec 6 หลัก :
  320078
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยไคร้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHUAIKRAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านห้วยไคร้
ตำบล :
  ทุ่งรวงทอง
อำเภอ :
  จุน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56150
โทรศัพท์ :
  0-5446-8333
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พ.ค. 2509
อีเมล์ :
  py2chun122@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนจุน 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งรวงทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13:44:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้


นายเสน่ห์ สนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน