ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320079
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020008
รหัส Obec 6 หลัก :
  320079
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONBANHUAINGIW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านห้วยงิ้วเก่า
ตำบล :
  ทุ่งรวงทอง
อำเภอ :
  จุน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56150
โทรศัพท์ :
  0-5446-8359
โทรสาร :
  054468359
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ก.ย. 2501
อีเมล์ :
  py2chun123@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนจุน 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งรวงทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2560 เวลา 11:01:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว


นายประสิทธิ์ ชูศรีงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน