ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสักลอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320082
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020019
รหัส Obec 6 หลัก :
  320082
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสักลอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Saklor School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านสักลอ
ตำบล :
  หงส์หิน
อำเภอ :
  จุน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56150
โทรศัพท์ :
  0-54485-141
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พฤษภาคม 2468
อีเมล์ :
  py2chun126@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหงส์หิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 15:50:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสักลอ


นางลักษณา จันธิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักลอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน