ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสักทุ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320083
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020020
รหัส Obec 6 หลัก :
  320083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสักทุ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sakthung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านสักทอง
ตำบล :
  หงส์หิน
อำเภอ :
  จุน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56150
โทรศัพท์ :
  054896055
โทรสาร :
  054896055
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กรกฎาคม 2513
อีเมล์ :
  py2chun127@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหงส์หิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09:07:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสักทุ่ง


นายอดิศร เทพเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักทุ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน