ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320084
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020061
รหัส Obec 6 หลัก :
  320084
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanchiangkham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านธาตุสบแวน
ตำบล :
  หย่วน
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0-5445-2471
โทรสาร :
  054452471
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/06/2486
อีเมล์ :
  py2chk201@phayao2.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 14:52:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)


นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน