ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320086
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020060
รหัส Obec 6 หลัก :
  320086
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANYUAN(CHIANGKHAMNAKAROWAT)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านใหม่
ตำบล :
  หย่วน
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0817843142
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน พ.ศ.2447
อีเมล์ :
  py2chk202@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเชียงคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มกราคม 2563 เวลา 09:51:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)


นายโสภณ นาปรัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน