ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320087
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020059
รหัส Obec 6 หลัก :
  320087
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพระนั่งดิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPRANANGDIN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านพระนั่งดิน
ตำบล :
  เวียง
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0931389090
โทรสาร :
  054416602
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน พ.ศ.2450
อีเมล์ :
  py2chk203@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทสบาลตำบลเวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 12:50:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน


นายสิงห์ทอง มุณีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน