ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปี้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320089
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020058
รหัส Obec 6 หลัก :
  320089
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปี้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpeeschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านปี้
ตำบล :
  เวียง
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  054483297
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิ.ย. 2482
อีเมล์ :
  py2chk205@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มร.ร.เชียงคำ1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:58:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปี้


นางดวงกมล ใจดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปี้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน