ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องค้อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320095
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020032
รหัส Obec 6 หลัก :
  320095
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร่องค้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rongkhomschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านร่องค้อม
ตำบล :
  เจดีย์คำ
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0-5448-3289
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิ.ย. 2482
อีเมล์ :
  py2chk209@gemil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มร.ร.เชียงคำ1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:55:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร่องค้อม


นางสาวเฉลิมศรี หิมพานต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องค้อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน