ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320096
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020048
รหัส Obec 6 หลัก :
  320096
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่ร่มเย็น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmairomyen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านใหม่ร่มเย็น
ตำบล :
  ร่มเย็น
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  054452708
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2511
อีเมล์ :
  py2chk213@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.00 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:14:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น


นางนนทวรรณ รวมสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน