ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320099
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020053
รหัส Obec 6 หลัก :
  320099
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้นผึ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantonphung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านบ้านต้นผึ้ง
ตำบล :
  ร่มเย็น
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0987695912
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2526
อีเมล์ :
  py2chk215@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ร่มเย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:32:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง


นายไกรวุฒิ วงศ์ขจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน