ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320100
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020044
รหัส Obec 6 หลัก :
  320100
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairathwittaya ๑๐๙ (banrongsan)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านทุ่งรวงทอง
ตำบล :
  ร่มเย็น
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0-5445-5236
โทรสาร :
  054455236
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/6/2513
อีเมล์ :
  py2chk210@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  49.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 15:55:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)


นายสมพิศ กาติ๊บ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน