ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแฮะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320103
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020056
รหัส Obec 6 หลัก :
  320103
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแฮะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านแฮะ
ตำบล :
  แม่ลาว
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พฤษภาคม 2488
อีเมล์ :
  py2chk222@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เชียงคำ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ลาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:24:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแฮะ


นายสมบัติ ราษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน