ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝายกวาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320106
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020034
รหัส Obec 6 หลัก :
  320106
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฝายกวาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Faykangschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านฝายกวาง
ตำบล :
  ฝายกวาง
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2481
อีเมล์ :
  py2chk217@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มร.ร.เชียงคำ2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลฝายกวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:48:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฝายกวาง


นายฉลาด เสนาธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝายกวาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน