ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320108
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020063
รหัส Obec 6 หลัก :
  320108
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแวนโค้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WAENKHONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านแวนโค้ง
ตำบล :
  ฝายกวาง
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0-5488-4074
โทรสาร :
  054448074
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/01/2482
อีเมล์ :
  py2chk219@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลฝายกวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:13:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง


นายวินัย พงษ์ช้าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวนโค้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน