ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320109
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020050
รหัส Obec 6 หลัก :
  320109
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งเย็น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิBanThungyen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านทุ่งเย็น
ตำบล :
  แม่ลาว
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  054883564
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มกราคม พ.ศ. 2483
อีเมล์ :
  py2chk225@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียน เชียงคำ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:01:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเย็น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน