ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางวัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320115
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020041
รหัส Obec 6 หลัก :
  320115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางวัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPANGWAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านปางวัว
ตำบล :
  เชียงบาน
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  054870517
โทรสาร :
  054870517
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/08/2511
อีเมล์ :
  py2chk228@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงบาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 15:12:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางวัวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางวัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน