ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันปูเลย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320118
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020037
รหัส Obec 6 หลัก :
  320118
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันปูเลย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sanpuloei
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสันปูเลย
ตำบล :
  อ่างทอง
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0979192959
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน พ.ศ.2479
อีเมล์ :
  py2chk235@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 15:38:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันปูเลย


นายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน