ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางมดแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320119
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020038
รหัส Obec 6 หลัก :
  320119
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางมดแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pangmoddang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านปางมดแดง
ตำบล :
  อ่างทอง
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  081-885-0838
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม พ.ศ. 2509
อีเมล์ :
  py2chk236@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13:43:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางมดแดง


นายมณเฑียร ประเสริฐสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางมดแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน