ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320120
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020065
รหัส Obec 6 หลัก :
  320120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวเงิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongbuangoen School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองบัวเงิน
ตำบล :
  อ่างทอง
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2531
อีเมล์ :
  py2chk237@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:22:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน


นายสัญญา โยธาวุธ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน