ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำบอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320122
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020066
รหัส Obec 6 หลัก :
  320122
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจำบอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banjambon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านจำบอน
ตำบล :
  อ่างทอง
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  054882563
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/03/2482
อีเมล์ :
  py2chk238@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เชียงคำ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08:40:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจำบอน


นายรุจวิภู จักรแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำบอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน