ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชัยชุมภู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320123
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020068
รหัส Obec 6 หลัก :
  320123
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชัยชุมภู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chaichumpoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านขัยชมภู
ตำบล :
  น้ำแวน
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0895535276
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04 ส.ค. 2442
อีเมล์ :
  py2chk234@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เชียงคำ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำแวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:37:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชัยชุมภู


นายอรรถการ สุริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยชุมภู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน