ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไชยสถาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320124
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020069
รหัส Obec 6 หลัก :
  320124
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไชยสถาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANCHAISATAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านไชยสถาน
ตำบล :
  เชียงม่วน
อำเภอ :
  เชียงม่วน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56160
โทรศัพท์ :
  0-5449-5444
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม พ.ศ.2510
อีเมล์ :
  py2chm301@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเชียงม่วน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  66.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13:49:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไชยสถาน


นายสมบูรณ์ แสนอุ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยสถาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน