ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320126
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020071
รหัส Obec 6 หลัก :
  320126
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONBANLUANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านปิน
ตำบล :
  เชียงม่วน
อำเภอ :
  เชียงม่วน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56160
โทรศัพท์ :
  0
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 พฤศจิกายน 2465
อีเมล์ :
  py2chm303@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเชียงม่วน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08:53:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง


นายสังคม กล้าหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน