ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320127
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020072
รหัส Obec 6 หลัก :
  320127
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหล่ายทุ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANLAITUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหล่ายทุ่ง
ตำบล :
  เชียงม่วน
อำเภอ :
  เชียงม่วน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56160
โทรศัพท์ :
  0
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 สิงหาคม พ.ศ.2519
อีเมล์ :
  py2chm304@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเชียงม่วน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08:16:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน