ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงสนุก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320128
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020073
รหัส Obec 6 หลัก :
  320128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปงสนุก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Pongsanook School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปงสนุก
ตำบล :
  เชียงม่วน
อำเภอ :
  เชียงม่วน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56160
โทรศัพท์ :
  054495549
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  py2chm305@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเชียงม่วน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:02:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปงสนุกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน