ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320129
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020076
รหัส Obec 6 หลัก :
  320129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเชียงม่วน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anuban Chiangmuan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านมาง
ตำบล :
  บ้านมาง
อำเภอ :
  เชียงม่วน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56160
โทรศัพท์ :
  0-5449-5103
โทรสาร :
  054495550
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2479
อีเมล์ :
  py2chm311@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเชียงม่วน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:54:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน


นายจำเริญ เรือนสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน