ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320131
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020075
รหัส Obec 6 หลัก :
  320131
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อเบี้ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banborbia
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านบ่อเบี้ย
ตำบล :
  บ้านมาง
อำเภอ :
  เชียงม่วน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56160
โทรศัพท์ :
  081-3661346
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/07/2514
อีเมล์ :
  py2chm313@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านมาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  73.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 14:00:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย


นายสมฤทธิ์ เวียงคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน