ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320132
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020081
รหัส Obec 6 หลัก :
  320132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansra
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านสระกลาง
ตำบล :
  สระ
อำเภอ :
  เชียงม่วน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56160
โทรศัพท์ :
  0-54891519
โทรสาร :
  054891519
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2472
อีเมล์ :
  py2chm306@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:42:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระ


ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน