ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320133
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020082
รหัส Obec 6 หลัก :
  320133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งหนอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungnong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านทุ่งหนอง
ตำบล :
  สระ
อำเภอ :
  เชียงม่วน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2514
อีเมล์ :
  py2chm307@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:53:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง


นายทรงกิจ บุญยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหนอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน