ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320135
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020078
รหัส Obec 6 หลัก :
  320135
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าฟ้าใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TAFATAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านฟ้าใหม่
ตำบล :
  สระ
อำเภอ :
  เชียงม่วน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56160
โทรศัพท์ :
  0-5489-1070
โทรสาร :
  054891070
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  py2chm309@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:57:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้


นางกัญญารัตน์ พวงมะลิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน