ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาบัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320137
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020079
รหัส Obec 6 หลัก :
  320137
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาบัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannabua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านนาบัว
ตำบล :
  สระ
อำเภอ :
  เชียงม่วน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2543
อีเมล์ :
  py2chm3100@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  73.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 15:51:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาบัว


นายชรินทร์ ธิวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน