ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320173
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020113
รหัส Obec 6 หลัก :
  320173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านดู่
ตำบล :
  ปง
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  081-951-4406
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2442
อีเมล์ :
  py2pong401@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลปง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 08:59:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดู่


นางบงกช ปัญญาไว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน