ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320174
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020114
รหัส Obec 6 หลัก :
  320174
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านบอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbanborn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านบอน
ตำบล :
  ปง
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  0-5442-9555
โทรสาร :
  054429555
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  py2pong402@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ยม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08:57:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน


นายฑัชธรรม สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน