ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนุน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320175
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020115
รหัส Obec 6 หลัก :
  320175
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนุน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านดง
ตำบล :
  ปง
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  0810209737
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  py2pong403@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13:42:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนุน


นายจักรพันธ์ ภาชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนุน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน