ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุญเรือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320178
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020117
รหัส Obec 6 หลัก :
  320178
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุญเรือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banboonrueng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านต้อง
ตำบล :
  ปง
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2484
อีเมล์ :
  py2pong405@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ยม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 07:36:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุญเรือง


นางสาวอำไพร สมสมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญเรือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน