ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320180
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020109
รหัส Obec 6 หลัก :
  320180
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanpong(Bannaprang)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านนาปรัง
ตำบล :
  นาปรัง
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  0-5449-7221
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  py2pong407@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลปง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10:05:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)


นายประเวศน์ ขันตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน