ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320182
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020111
รหัส Obec 6 หลัก :
  320182
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยแม่แดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Meadang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านห้วยแม่แดง
ตำบล :
  นาปรัง
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  089-6379338
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2522
อีเมล์ :
  py2pong409gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาปรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 มีนาคม 2563 เวลา 14:03:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง


นายอนุชา เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน