ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมุ้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320183
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020112
รหัส Obec 6 หลัก :
  320183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหมุ้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหมุ้น
ตำบล :
  นาปรัง
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  0-5448-5386
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  py2pong410@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาปรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 14:15:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหมุ้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมุ้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน