ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320184
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020108
รหัส Obec 6 หลัก :
  320184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองท่าควาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongtakway
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองท่าควาย
ตำบล :
  นาปรัง
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  0-5448-5387
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  py2pong411@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาปรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 14:23:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองท่าควายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองท่าควาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน