ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังบง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320187
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020084
รหัส Obec 6 หลัก :
  320187
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังบง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwongbong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านวังบง
ตำบล :
  ควร
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  0810258955
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2484
อีเมล์ :
  py2pong412@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนปง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนควร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 12:28:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังบง


นายวิชิต กลิ่นหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน