ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีพรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320188
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020094
รหัส Obec 6 หลัก :
  320188
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสีพรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansriprom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านสีพรม
ตำบล :
  ควร
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  0895580398
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 กรกฎาคม 2480
อีเมล์ :
  py2pong413@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มปง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:21:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสีพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีพรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน