ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าคา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320190
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020095
รหัส Obec 6 หลัก :
  320190
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าคา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPAKA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านป่าคา
ตำบล :
  ควร
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2477
อีเมล์ :
  py2pong414@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนปง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:14:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าคา


นางรุ่งอรุณศรี ถูกใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน