ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320191
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020096
รหัส Obec 6 หลัก :
  320191
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่พัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaipatana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านใหม่ดอนมูล
ตำบล :
  ควร
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  094-6357707
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2517
อีเมล์ :
  py2pong415@gmail.ocm
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มปง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 12:01:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา


นายสุรชัย วรภูรีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน