ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควรดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320192
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020097
รหัส Obec 6 หลัก :
  320192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควรดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankwandong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านควรดง
ตำบล :
  ควร
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  081-9931717
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 ม.ค. 2498
อีเมล์ :
  py2pong416@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:16:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควรดง


นางพัชรินทร์ สีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควรดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน