ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320193
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020132
รหัส Obec 6 หลัก :
  320193
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสบขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Son Kham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านสบขาม
ตำบล :
  ขุนควร
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  0612954409
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  py2pong417@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กันยายน 2563 เวลา 12:26:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสบขาม


นายวรากร ปัญญาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบขาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน