ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาอ้อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320194
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020131
รหัส Obec 6 หลัก :
  320194
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาอ้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Na Om
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านนาอ้อม
ตำบล :
  ขุนควร
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  py2pong418@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนปง1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:13:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาอ้อมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ้อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน